Χρόνος διεξαγωγής εκλογής προεδρείου συμβουλίων και επιτροπών Δήμων

Δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ.: 76556/20-10-2021 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: “Χρόνος διεξαγωγής Εκλογής προεδρείου συμβουλίων και επιτροπών δήμων.”.

Στην εν λόγω Απόφαση, διευκρινίζεται πως η διαδικασία εκλογής των μελών του προεδρείου των δημοτικών συμβουλίων και των επιτροπών, θα λάβει χώρα την Κυριακή 02 Ιανουάριου 2022.