Χρηματοδότηση Δήμων και συνδέσμων Δήμων για λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β’ 5732 – 28/12/2020 η υπ’ Aριθμ. 2654/356295 – 17/12/2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Εσωτερικών – Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με τίτλο: “Καθορισμός των Δήμων και Συνδέσμων Δήμων που χρηματοδοτούνται για τη λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς και για την υλοποίηση των ενεργειών διαχείρισής τους, καθώς και του ύψους χρηματοδότησης για το έτος 2020”.