Υπ’ Αριθμ. Πρωτ.:  43542/24-06-2022 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών,