Χορήγηση Βεβαίωσης Κίνησης σε εργαζομένους κατά τις ώρες απαγόρευσης κυκλοφορίας

Δημοσιεύτηκε η υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/131 /οικ.19907 – 23/10/2020 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: ” Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού”.