Χορήγηση αποσπασμάτων ληξιαρχικών πράξεων και πιστοποιητικών δημοτολογίου μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β’ 2255-12/6/2020 η υπ’ Αριθμ. 14720 ΕΞ 2020 – 12/6/2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών- Επικράτειας  και του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με θέμα: “Χορήγηση αποσπασμάτων ληξιαρχικών πράξεων και πιστοποιητικών δημοτολογίου μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης”