Χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού και βεβαιώσεις κίνησης εργαζομένων σε νέα Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.

Δημοσιεύτηκε η υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/139/οικ.431 – 11/01/2020 Εγκύκλιος 27 του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: “Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – 27η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ”.