Υπ’ Άριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/ 213/οικ.13594 – 26/08/2022 εγκύκλιος