Φορείς που ανήκουν στο Πρόγραμμα προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών για την περίοδο 2022-2023

Ανακοινώθηκε μέσω της ιστοσελίδας της Ε.Ε.Τ.Α.Α. το παρακάτω έγγραφο:

Αριθμοί αποφάσεων ένταξης του Προγράμματος, σε όλες τις Περιφέρειες