“Φιλόδημος ΙΙ”: Αύξηση 11,4 εκατομ. στην Πρόσκληση των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων

Νέα τροποποίηση της Πρόσκλησης VII του Προγράμματος “Φιλόδημος ΙΙ” εκδόθηκε στις 24 Σεπτεμβρίου του 2020.

Θυμίζουμε πως η εν λόγω Πρόσκληση αφορά τη χρηματοδότηση της «σύνταξης – επικαιροποίησης σχεδίων και μελετών στο πλαίσιο της κατασκευής, βελτίωσης και συντήρησης των λιμενικών υποδομών των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων και των Δημοτικών Λιμενικών Γραφείων».

Με τη νέα Τροποποίηση (η 5η κατά σειρά) επέρχονται οι κάτωθι μεταβολές:

Ι] Τροποποιείται ο συνολικός προϋπολογισμός της, από 22.891.850,00 € σε 34.300.000,00 €.  Επέρχεται δηλαδή αύξηση κατά 11.408.150,00 €.

ΙΙ] Αλλάζει η διάρκεια εφαρμογής έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022».