ΦΕΚ 255 Α’ 31/12/2012 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου

31/12/2012

Πράξη 40 της 31−12−2012 Παράταση της ισχύος της 33/2006 Π.Υ.Σ. «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα».