ΦΕΚ 206 Α’/26-10-2012 Νόμος υπ’ αριθ.4089.

19/11/2011

Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Μεταφορά μαθητών για το σχολικό έτος 2012-2013 (Α’ 171)”, μεταφορά αρμοδιότητας στις Περιφέρειες και άλλες διατάξεις.