ΦΕΚ 135 Α/ 14-06-2012 για παράταση της διάρκειας του προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι”.

26/06/2012

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου

Παράταση της διάρκειας του Προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι”.