ΦΕΚ 126 Α / 29-05-2012 για πράξεις Υπουργικού Συμβουλίου.

11/06/2012

Πράξη 17 της 28/05/2012

Τροποποίηση της 33/2006 Π.Υ.Σ. “Αναστολή διορισμών και Προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα.”