1

Υπ. Οικ.: Παράταση υποβολής φορολογικών δηλώσεων έως τις 29 Ιουλίου

Ανακοινώθηκε, σε Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών στις 23/6/2022, η παράταση, έως τις 29 Ιουλίου 2022 και ώρα 15.00, της προθεσμίας για την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2021 φυσικών και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ΚΦΕ, των οποίων το φορολογικό έτος λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Παρά το γεγονός ότι φέτος η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων ξεκίνησε να λειτουργεί από τις 30 Μαρτίου 2022, η χρονική αυτή παράταση κρίνεται επιβεβλημένη, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν.

Υπενθυμίζεται ότι η καταβολή της πρώτης δόσης του φόρου εισοδήματος, θα πρέπει να γίνει έως τις 29 Ιουλίου.