Υπ.Οικ.: Εγκύκλιος για την καταβολή επιχορήγησης/χρηματοδότησης σε λοιπούς ΦΓΚ