υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.49K/986/οικ.6561/21-04-2022