ΥΠ.ΕΣ.: Νέο Προσοντολόγιο – Κλαδολόγιο

Δημοσιεύθηκε, η Υπ’ Αριθμ. Πρωτ. : ΔΙΠΑΑΔ/ΠΡΟΣ/429/οικ.20353/30.12.2022 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με την οποία κοινοποιούνται διατάξεις του Π.Δ. 85/2022 (ΦΕΚ Α’ 232/ 17.12.2022), το οποίο αναθεωρεί το υφιστάμενο Προσοντολόγιο διορισμού σε φορείς του Δημόσιου τομέα.

Οι Δ/νσεις Διοικητικού – Προσωπικού των Φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του νέου Προσοντολογίου – Κλαδολογίου, οφείλουν να προβούν στις άμεσες ενέργειές τους, προκειμένου να υλοποιήσουν την αντιστοίχιση των υφιστάμενων κλάδων και ειδικοτήτων των Οργανισμών και των Εσωτερικών Κανονισμών Λειτουργίας τους, εφόσον περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Β΄, με τους τους νέους κλάδους και ειδικότητες, εντός δύο (2) μηνών, από τη δημοσίευση του νέου Προσοντολογίου – Κλαδολογίου, ήτοι έως και τις 17/2/2023.

Με την ανωτέρω εγκύκλιο, παρέχονται οδηγίες αντιστοίχισης υφιστάμενων κλάδων και ειδικοτήτων με νέους κλάδους και ειδικότητες και κατάταξης του προσωπικού σε αυτούς.

Οι απαραίτητες ενέργειες συνοψίζονται ως εξής

  1. Έκδοση δημοσιευτέας πράξης αντιστοίχισης των υφιστάμενων κλάδων και ειδικοτήτων με τους νέους κλάδους και ειδικότητες και διαβίβαση αντίγραφου της δημοσιευμένης πράξης αντιστοίχισης στο Υπουργείο Εσωτερικών/Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα, αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο hrd.prosontologio@ydmed.gov.gr
  2. Έκδοση διαπιστωτικής πράξης κατάταξης του υπηρετούντος προσωπικού και αναπροσαρμογή των ψηφιακών οργανογραμμάτων και των ειδικών περιγραμμάτων θέσεων
  3. Ενημέρωση των στοιχείων των υπαλλήλων στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου – ΑΠΟΓΡΑΦΗ

Τέλος, στην ανωτέρω Εγκύκλιο περιλαμβάνονται τα εξής Yποδείγματα:

Επιπρόσθετα, εκδόθηκε η Υπ’ Αριθ. Πρωτ. : ΔΙΔΔΑ/Φ.20/οικ.127/03.01.2023 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με την οποία τίθενται σχετικές ερωταπαντήσεις που διευκρινίζουν τον τρόπο που επηρεάζει το Π.Δ. 85/2022, τους οργανισμούς/κανονισμούς λειτουργίας των φορέων, μετά την έκδοση του νέου Προσοντολογίου – Κλαδολογίου.