ΥΠ.ΕΣ.: Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου

Δημοσιεύτηκε η υπ’ Αριθμ. Πρωτ. 375/39167/02-06-2022 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: “Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου”.

Ωστόσο, επισημαίνεται ότι, σε κάθε περίπτωση, εναπόκειται στο εκάστοτε Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίζει, εντός του οριοθετημένου πλαισίου νομιμότητας και βάσει του Κανονισμού του, για τον ειδικότερο τρόπο λειτουργίας του.

Επίσης, στο τέλος της εγκυκλίου, παρατίθενται Υποδείγματα