Υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.49K/1051 /10264/06-7-2022