ΥΠ.ΕΣ.: Έναρξη 3ου Έκτακτου Κύκλου Κινητικότητας 2022 για τη στελέχωση της Μονάδας Εσωτερικών Ερευνών του e-Ε.Φ.Κ.Α.

Εκδόθηκε η Υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.49K/1051 /10264/06-7-2022 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με την οποία γνωστοποιείται ότι διενεργείται νέος 3ος Έκτακτος Κύκλος Κινητικότητας για το 2022, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του αρ. 31 του Ν.4873/2021, για τη στελέχωση της Μονάδας Εσωτερικών Ερευνών του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.

Η υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους διενεργείται κατά το διάστημα από τις 07/07/2022 έως και τις 17/07/2022, για δέκα κατ’ ανώτατο όριο Θέσεις.