Υποχρεωτικός διαγνωστικός έλεγχος COVID για τους ωφελούμενους των προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα του ΟΑΕΔ σε Δήμους

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ Β’ 4766 – 16/10/2021, η υπ’ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 64232–15/10/2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών- Ανάπτυξης και Επενδύσεων- Παιδείας και Θρησκευμάτων- Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων- Υγείας- Πολιτισμού και Αθλητισμού- Δικαιοσύνης- Εσωτερικών- Ψηφιακής Διακυβέρνησης- Υποδομών και Μεταφορών- Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής- Τουρισμού- Επικρατείας- Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό, με τίτλο: “Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας.”.

Η ανωτέρω απόφαση εφαρμόζεται και για τους ωφελούμενους των Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), που απασχολούνται σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (Κ.Κ.Π.Π.), συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων, προκειμένου να παρέχουν την εργασία τους με φυσική παρουσία στον συμφωνημένο στην ατομική τους σύμβαση τόπο εργασίας.

Διευκρινήσεις για την εν λόγω Απόφαση, και συγκεκριμένα για το:

α)Ποιοι είναι υπόχρεοι για διενέργεια rapid tests και ποιοι εξαιρούνται

β)Πώς και πότε θα διενεργούνται τα rapid tests

γ)Πώς ελέγχεται η συμμόρφωση με την υποχρέωση διενέργειας rapid test και

δ)Πώς λειτουργούν τα Πρόστιμα

έδωσε το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με Ανακοίνωσή του στις 19/10/2021.