Υποχρεωτική εξ’αποστάσεως παροχή εργασίας εντός της Περιφέρειας Αττικής έως 4/10/2020

Δημοσιεύτηκε η υπ’Αριθμ. Πρωτ.:ΔΙΔΑΔ/Φ.69/127/17682 – 22/9/2020 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: “Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού”.