Υπουργικές Αποφάσεις για το δικαίωμα διορισμού: α)των πληγέντων από το δυστύχημα των Τεμπών το 2023 και β) του σεισμού της Σάμου το 2020.

Δημοσιεύθηκε, η Υπ’ Αριθμ. Πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/ 84 /οικ.10068 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα το ” Δικαίωμα διορισμού σύμφωνα με τις ευεργετικές διατάξεις:  α) του άρθρου 61 του ν. 5039/2023 «Μέτρα στήριξης των συγγενών των θυμάτων και των πληγέντωντου σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών της 28ης Φεβρουαρίου 2023, συνταξιοδοτική διάταξη, ρυθμίσεις για την ενίσχυση της ασφάλειας των συγκοινωνιών, διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης, παρεμβάσεις για τον εκσυγχρονισμό της τουριστικής νομοθεσίας και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α 83) και
β) της παρ.3 του άρθρου 72 του ν. 5043/2023 «Ρυθµίσεις σχετικά µε τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθµού – Διατάξεις για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Διατάξεις για το ανθρώπινο δυναµικό του δηµοσίου τοµέα – Λοιπές ρυθµίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α΄ 91).”.