Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

  1. Οδηγίες για την Τηλεδιάσκεψη : ” Παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης e:Presence.gov.gr. “
  2. Έγγραφο Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης 9134 10/4/2020: “Ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων μεταξύ των φορέων του δημόσιου τομέα και πολιτών και επιχειρήσεων”
  3. Έγγραφο Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης 9347 14/4/2020: “Οδηγίες ένταξης υπηρεσιών στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλης (gov.gr)”