Υπουργείο Περιβάλλοντος: Μέχρι 9/9 οι προτάσεις χρηματοδότησης έργων ύδρευσης στους Ο.Τ.Α.

Με Δελτίο Τύπου του, την Πέμπτη 04/08/2022, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ανακοίνωσε την Πρόσκληση για την Υποβολή Προτάσεων που αφορούν στη χρηματοδότηση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού και των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης, για την κατασκευή έργων και την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού με στόχο την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση.

Ο Προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται σε 95 εκ. ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Προβλέπεται η χρηματοδότηση των ακόλουθων δράσεων:

  • Υποδομές παροχής νερού
  • Τηλεμετρία – έργα τηλεχειρισμού για τον εντοπισμό διαρροών σε δίκτυα Ύδρευσης
  • Ψηφιακοί μετρητές νερού
  • Εγκαταστάσεις αφαλάτωσης

Η προθεσμία υποβολής των προτάσεων, λήγει τη Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου 2022.