Υπουργείο Εσωτερικών Απόφαση 10602 21/03/2012 για επιχορήγηση Δήμων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους 2012 προς κάλυψη μόνιμου προσωπικού των Κ.Ε.Π.

17/04/2012

Επιχορήγηση Δήμων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2012 με ποσό 4.702.042,00 ευρώ, προς κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας μόνιμου προσωπικού των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών.