Υπουργείο Εσωτερικών,Επιχορήγηση συνολικού ποσού 253.207.845,00€ σε ΟΤΑ της χώρας, 11/01/2013

11/01/2013.

Επιχορήγηση συνολικού ποσού 253.207.845,00 € σε ΟΤΑ της χώρας.