Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: Ασφαλιστικό Νομοσχέδιο

Δημοσιεύθηκε, την Τετάρτη 18 Οκτωβρίου Ενημέρωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης αναφορικά με το Νομοσχέδιο “Αναμόρφωση Επαγγελματικής Ασφάλισης και Εξορθολογισμός της Ασφαλιστικής Νομοθεσίας”.