Υποβολή των σχεδίων προϋπολογισμού έτους 2023 των φορέων του υποτομέα των ΟΤΑ στις βάσεις δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών

Δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. : 61221 – 20.09.2022 Εγκύκλιος 542 του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: “Υποβολή σχεδίων προϋπολογισμού έτους 2023 των φορέων του υποτομέα των ΟΤΑ στις βάσεις δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών”.

 

Πρότυπα αρχεία υποβολής Σχεδίου Π/Υ 2022