Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης τήρησης του Μητρώου Δεσμεύσεων

Δημοσιεύθηκε η Υπ’ Αριθμ. Πρωτ. 52627/15-06-2023 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα την “Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης τήρησης και λειτουργίας του Μητρώου Δεσμεύσεων”.

Σύμφωνα με την ως άνω Εγκύκλιο, οι ΠΟΥ των υποτομέων των φορέων του ΟΤΑ πρέπει να υποβάλλουν τριμηνιαία έκθεση τήρησης και λειτουργίας του Μητρώου Δεσμεύσεων  εντός είκοσι (20) ημερών από τη λήξη του τριμήνου αναφοράς στον ειδικό διαδυκτιακό τόπο https://aftodioikisi.ypes.gr/ , μέσω της ανάρτησης αρχείου .pdf το οποίο θα φέρει την ονομασία «EKTHESIMD2023XX_», όπου ΧΧ = τρίμηνο αναφοράς.Το αρχείο πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο από τον / την ΠΟΥ του φορέα.

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, καλούνται οι ΠΟΥ να προβούν στην υποβολή της έκθεσης τήρησης και λειτουργία μητρώου δεσμεύσεων του β΄ τριμήνου  μέχρι τις 20/07/2023.