Υποβολή στοιχείων των φορέων του υποτομέα των ΟΤΑ στην εφαρμογή “Σύνοψη Μητρώου Δεσμεύσεων” του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους

Δημοσιεύτηκε η υπ’Αριθμ.Πρωτ.: 25802-23/4/2020 Εγκύκλιος 87 του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: “Υποβολή στοιχείων των φορέων του υποτομέα των ΟΤΑ στην εφαρμογή «Σύνοψη Μητρώου Δεσμεύσεων» του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ)”