Υποβολή Πόθεν Έσχες

Δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα pothen.gr  ανακοίνωση, σχετικά με την καταχώριση των καταστάσεων υπόχρεων δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης. Με βάση την ανακοίνωση, επισημαίνεται πως η καταχώριση των ετήσιων καταστάσεων για το έτος 2023 των υπόχρεων προσώπων, συμπεριλαμβανομένων των συζύγων,των εν διαστάσει συζύγων ή των προσώπων με τα οποία έχει συναφθεί σύμφωνο συμβίωσης αρχίζει από τις 04/09/2023 έως και τις 04/10/2023. Υπόχρεοι επίσης των οποίων έχει μεταβληθεί, κατά το έτος του 2022, η οικογενειακή τους κατάσταση σε σχέση με την τελευταία οριστικοποιημένη αρχική ή ετήσια Δ.Π.Κ. για το 2022, καθώς και όσοι δεν έχουν υποβάλει αρχική ή ετήσια Δ.Π.Κ. για το 2022, απαιτείται να συνδεθούν στην νέα εφαρμογή «Γνωστοποίηση στοιχείων Συζύγου/ΜΣΣ Υπόχρεου Πόθεν Έσχες» μέχρι και τις 24-09-2023.

Μπορείτε να βρείτε οδηγίες για την ηλεκτρονική Υποβολή Κατάστασης Υπόχρεων εδώ: ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ