Υποβολή οικονομικών στοιχείων στις Βάσεις Δεδομένων του ΥΠ.ΕΣ.

Βάσει της υπ’ Αριθμ.: 419/50057/2-6-2021 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, αρχής γενομένης από τα στοιχεία του μηνός Ιανουαρίου 2022, ήτοι από την 1.2.2022, η Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων (ΔΒΔ) καταργείται και ο Κόμβος Διαλειτουργικότητας καθίσταται η αποκλειστική βάση συλλογής των οικονομικών στοιχείων όλων των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οι στατιστικοί ανταποκριτές των φορέων που διαθέτουν τα στοιχεία τους στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας χειροκίνητα (με την ανάρτηση αρχείων xml/excel) και όχι μέσω διεπαφών (web servives) θα πρέπει να συνδεθούν στην εφαρμογή stats μέσω του συνδέσμου http://komvos.ypes.gr/stats.