υπ’ Αριθ. Πρωτ.: ΔΣΣΚ/ΤΚΒΠ/Φ./10/14494 – 15/9/2022 Έγγραφο