Πράσινο Ταμείο: Υποβολή δικαιολογητικών πληρωμής για εκκαθάριση εντός του 2023

Όπως ενημέρωσε με Δελτίο Τύπου του, στις 13/07/2023, το Πράσινο Ταμείο:

Ενημερώνει τους δικαιούχους όλων των Προγραμμάτων του, να υποβάλουν τα δικαιολογητικά πληρωμής προς το Πράσινο ταμείο μέχρι και Τετάρτη 06/12/2023, προκειμένου να τελεστεί ο έλεγχος, η εκκαθάρηση καθώς και εξόφληση των δαπανών τους εντός του 2023. Επισημαίνει πως τα δικαιολογητικά που θα διαβιβάζονται μετά τις 06/12/2023 δεν δύναται χρονικά να ελεγχθούν από την Οικ. Υπηρεσία του φορέα εντός του τρέχοντος οικ. έτους.