Υποβολή αναλυτικών καταστάσεων ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους για το Α’ τρίμηνο 2022

Δημοσιεύτηκε το υπ’ Αριθ. Πρωτ. : 22125 – 05/04/2022 Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: “Υποβολή των Αναλυτικών Καταστάσεων Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων του Άρθρου 107 του ν. 4714/2020 για το Α΄ τρίμηνο του 2022.”, με το οποίο υπενθυμίζεται ότι οι Δήμοι και οι Περιφέρειες είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν την αναλυτική κατάσταση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους για το Α΄ τρίμηνο του 2022, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 107 του ν. 4714/2020, στον Ειδικό Διαδικτυακό Τόπο https://aftodioikisi.ypes.gr, μέσω του αρχείου «ARREARS202203», το αργότερο μέχρι τις 15/04/2022. 

Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας ο ειδικός διαδικτυακός τόπος δεν θα είναι διαθέσιμος για την ανάρτηση του πίνακα.

Το έγγραφο, το αρχείο και οι αναλυτικές οδηγίες συμπλήρωσης έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, στην ενότητα Οικονομικά Στοιχεία ΟΤΑ Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων ΟΤΑ και στο σύνδεσμο https://aftodioikisi.ypes.gr/oikonomika stoixeia ota / index.htm, στην ενότητα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ.