Υπενθύμιση Αξιολόγησης Προσωπικού από τις οικείες Διευθύνσεις έως 18 Σεπτεμβρίου 2020

Σε ανακοίνωση του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου “υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία εντός της οποίας οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού καλούνται να συμπληρώσουν στην ηλεκτρονική εφαρμογή τα απαραίτητα στοιχεία για τη διεξαγωγή των διαδικασιών αξιολόγησης της αξιολογικής περιόδου του έτους 2019, λήγει την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2020″