Υλικά ημερίδας για Π.Δ. 80/2016 & Ν. 4412/2016

19/9/2016

 

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η εκπαιδευτική ημερίδα που διοργάνωσε η εταιρεία μας τη Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2016, για εργαζόμενους και αιρετούς των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, με θέμα τις νέες νομοθετικές ρυθμίσεις για τις Αναλήψεις των Υποχρεώσεων και τις Δημόσεις Συμβάσεις. Το κατά τα άλλα ιδανικό αμφιθέατρο του δημαρχείου Περιστερίου, αποδείχθηκε πολύ μικρό για να χωρέσει τους πάνω από 400 συμμετέχοντες. Η πολύ μεγάλη συμμετοχή, μας γεμίζει χαρά, αλλά και ευθύνη, ώστε να ανταποκριθούμε επαρκώς στις σύγχρονες προκλήσεις.

 Ημερίδα

 

Τα υλικά της ημερίδας:

1.Τυποποίηση διαδικασιών διενέργειας δαπανών

2. Παρουσίαση του Π.Δ. 80/2016 (Σταύρος Λιάππης)

3. Παρουσίαση του Ν. 4412/2016 (Θανάσης Παζαρλόγλου)

4. Σημειώσεις για τον Ν. 4412/2016 (Θανάσης Παζαρλόγλου)

5. Χαιρετισμός – Μιρέλα Λιάππη (video)

6. Παρουσίαση Π.Δ. 80/2016 – Σταύρος Λιάππης (video)

7. Παρουσίαση Ν. 4412/2016 – Θανάσης Παζαρλόγλου (video)

8. Ολόκληρη Ημερίδα (video)

 

Υποδείγματα:

1. Απόφαση Δημάρχου Ανάθεσης Προμήθειας

2. Απόφαση Δημάρχου Ανάθεσης Υπηρεσίας

3. Απόφαση Προέδρου Ν.Π. Ανάθεσης Προμήθειας

4. Απόφαση Προέδρου Ν.Π. Ανάθεσης Υπηρεσίας

5. Απόφαση Προέδρου ΔΕΥΑ Ανάθεσης Προμήθειας

6. Απόφαση Προέδρου ΔΕΥΑ Ανάθεσης Υπηρεσίας

7. Διακήρυξη Συνοπτικού (Πρόχειρου) Διαγωνισμού

8. Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού