Υγειονομικοί έλεγχοι στα σχολεία όλων των βαθμίδων

Δημοσιεύθηκε, η Υπ’ Αριθμ. Πρωτ. Δ1γ/Γ.Π/οίκ.46092/5-09-2023 Εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας, με θέμα “Υγειονομικοί έλεγχοι στα σχολεία όλων των βαθμίδων και των ειδικών κατηγοριών, ημερήσια και νυχτερινά, δημόσια και ιδιωτικά και τους βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, δημόσιους και ιδιωτικούς για το σχολικό έτος 2023 – 2024”.