Υγειονομικοί έλεγχοι σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία, βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς

Δημοσιεύτηκε η υπ’ Αριθ.πρωτ.Δ1γ/Γ.Π/οίκ.55989 – 10/9/2020 Εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας, με θέμα: “Υγειονομικοί έλεγχοι στα σχολεία όλων των βαθμίδων και των ειδικών κατηγοριών, ημερήσια και νυχτερινά, δημόσια και ιδιωτικά και στους βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, δημόσιους και ιδιωτικούς για το σχολικό έτος 2020 – 2021”.