Υπ. Οικ.: Τρόπος υπολογισμού και εξόφλησης του επιστρεπτέου μέρους της Επιστρεπτέας Προκαταβολής

Ανακοινώθηκε Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με το οποίο, ξεκινά στις 07/07/2022 και θα ολοκληρωθεί τις επόμενες ημέρες, η βεβαίωση του επιστρεπτέου μέρους όλων των κύκλων της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, η οποία χορηγήθηκε ως ενίσχυση των επιχειρήσεων που επηρεάστηκαν αρνητικά από την κρίση της πανδημίας του κορονοϊού και επιπλέον προσδιορίζεται ο τρόπος υπολογισμού και εξόφλησης του επιστρεπτέου μέρους, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και με τη συνδρομή της ΑΑΔΕ.

Συγκεκριμένα:

  • Η ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης ή εναλλακτικά της δυνατότητας εφάπαξ καταβολής αυτού με έκπτωση 15% επί του επιστρεπτέου ποσού, μετατέθηκε στις 29/7/2022.
  • Αυξήθηκαν οι δόσεις για την αποπληρωμή του επιστρεπτέου ποσού της ληφθείσας Ενίσχυσης, σε ενενήντα έξι (96) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, οι οποίες είναι πλέον άτοκες.

Επιπρόσθετα, εκδόθηκε στο ΦΕΚ Β’ 3491/05-07-2022, η Υπ. Αριθμ. Α. 1085/24.06.2022 Απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής των Δημοσίων Εσόδων, με την οποία τροποποιείται η υπ’ αριθ. ΔΠΕΙΣ Α 1120401 ΕΞ 2013 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και οι ΠΟΛ 1274/2013 και ΠΟΛ 1275/2013 και ορίζεται ότι οι μη ληξιπρόθεσμες δόσεις για την επιστροφή της επιστρεπτέας προκαταβολής εξαιρούνται από τη διαδικασία του αυτεπάγγελτου συμψηφισμού με τις χρηματικές απαιτήσεις των επιχειρήσεων έναντι του Δημοσίου, και δεν εμποδίζουν τη χορήγηση Αποδεικτικού ενημερότητας.

Επίσης, δεν αναγράφονται στη βεβαίωση οφειλής, παρά μόνον αν ζητηθεί από τον οφειλέτη, στην αίτηση για τη χορήγησή της.