Τροποποιήσεις στα έσοδα των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων

Με τα άρθρα 66 και 68 της Π.Ν.Π. 13/4/2020 προβλέπεται η μείωση των ανταποδοτικών λιμενικών δικαιωμάτων και η απαλλαγή καταβολής οικονομικού ανταλλάγματος παραχώρησης χρήσης χώρου εντός Ζώνης Λιμένα.