Τροποποίηση όρων και προϋποθέσεων σχετικά με την μερική καταβολή μισθωμάτων, στο πλαίσιο των μέτρων για τη διασπορά της COVID-19

Δημοσιεύθηκε, σε ΦΕΚ Β’ 2834 – 07/06/2022, η υπ’ Αριθμ. Α.1072 – 01/06/2022 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών- Ανάπτυξης και Επενδύσεων- Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων- Ναυτιλίας και Νησιωτικών Υποθέσεων, με τίτλο: “Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1228/2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: «Ρύθμιση ειδικών θεμάτων σχετικά με ειδικότερους Όρους και προϋποθέσεις για την εφαρμογή των Διατάξεων σχετικά με την μερική καταβολή μισθωμάτων στο πλαίσιο των μέτρων που σχετίζονται με τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19» ”.