Τροποποίηση των μέτρων κατά της διασποράς του COVID-19 ισχύος έως 11 Ιανουαρίου

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β’ 11 – 05/01/2021 η υπ’ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 608 – 05/01/2021 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Προστασίας του Πολίτη – Παιδείας και Θρησκευμάτων – Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – Υγείας – Εσωτερικών, με τίτλο: “Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.2/2.2.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 1).”.