Τροποποίηση των μέτρων κατά της διασποράς του COVID-19

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β’ 5726 – 24/12/2020 η υπ’ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 83418 – 24/12/2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Προστασίας του Πολίτη – Παιδείας και Θρησκευμάτων – Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – Υγείας – Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Πολιτισμού και Αθλητισμού – Εσωτερικών – Υποδομών και Μεταφορών – Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με τίτλο: “Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.80588/14.12.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Αντικατάσταση της υπό στοιχεία Δ1α/Π.οικ.80189/12.12.2020 κοινής υπουργικής απόφασης “Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00” (Β’ 5486)» (Β’ 5509).”.