Τροποποίηση της ΚΥΑ για το Πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης” (ΦΕΚ)

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β’ 1399– 08/04/2021, η υπ´ αριθ. 6302- 08/04/2021 ΚΥΑ, με τίτλο: “Τροποποίηση της υπ’ αρ. 22766/9.4.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εσωτερικών και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών – «Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, συνδέσμων Δήμων και Νομικών Προσώπων ΟΤΑ: Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση “Αντώνης Τρίτσης”» (Β’ 1386)”.