Τροποποίηση, σχετικά με την Υλοποίηση του Προγράμματος “Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία”

Δημοσιεύθηκε, σε ΦΕΚ Β’ 3103/10-05-2023  η Υπ’ Αριθμ. Πρωτ. 47373/10-05-2023 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Οικονομικών, με θέμα την 2η Τροποποίηση της υπ’ αρ. 28458/23.3.2022 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, «Υλοποίηση Πιλοτικού Προγράμματος “Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία”»”.