Τροποποίηση σχετικά με: Πλαίσιο Πρότυπων Κανόνων Λειτουργίας και Αδειοδότησης Κέντρων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ Β’ 4154/24-06-2023 η Υπ’ Αριθμ. 330659/23-06-2023 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, με θέμα την “Τροποποίηση της υπ’ αρ. 187634/31.03.2023 κοινής απόφασης των υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – Υγείας – Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Εσωτερικών – Μετανάστευσης και Ασύλου – Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με θέμα «Πλαίσιο Πρότυπων Κανόνων Λειτουργίας και Αδειοδότησης Κέντρων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων»”.