Τροποποίηση στη Διαδικασία και τους λόγους απαλλαγής από την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού

Δημοσιεύθηκε, η υπ’ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 67614 Απόφαση του Υπουργού και της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας, με τίτλο: “Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 50933/13.8.2021 υπουργικής Απόφασης «Διαδικασία και λόγοι απαλλαγής από την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού (Β’ 3794).“.

Η Απόφαση, μεταξύ άλλων, τροποποιεί τη διαδικασία αίτησης για εξαίρεση από τον υποχρεωτικό Εμβολιασμό, υφιστάμενων ωφελούμενων των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία και των Κέντρων Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας.