Τροποποίηση ΚΥΑ κανόνων τήρησης αποστάσεων-Ένταξη περιφερειακών ενοτήτων σε υψηλότερο επίπεδο κινδύνου

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β’ 4566 – 15/10/2020 η υπ’ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 65910 – 15/10/2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Προστασίας του Πολίτη – Εθνικής Άμυνας – Παιδείας και Θρησκευμάτων – Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – Υγείας – Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Πολιτισμού και Αθλητισμού – Δικαιοσύνης – Εσωτερικών – Μετανάστευσης και Ασύλου – Υποδομών και Μεταφορών – Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με τίτλο: “Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.64450/11.10.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 4484)”.